Belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak oluşturulan bir sigorta sistemidir.587 sayılı Zorunlu Deprem sigortasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin ikinci maddesi hükmü gereğince kapsamda bulunan binalar şunlardır:

 

  • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
  • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
  • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
  • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.

Zorunlu Deprem Sigortası ile;

Depremin

  • Deprem sonucu yangının
  • Deprem sonucu infilakın
  • Deprem sonucu yer kaymasının;

Sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler,asasörler, sahanlıklar, koridorlar,, çatılar, bacalar ve yapının bezer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dahil olmak üzere), DASK tarafından, sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır.

Kamu Kurum ve Kuruluşları’na ait binalar, köy yerleşim alanlarında yapılan binalar, tamamı ticari ve sınai amaçlı binalar (iş hanı, iş merkezi, idari hizmet binaları, eğitim merkezi binaları vs) ve 27.12.1999 tarihinden sonra inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan,, tapuya kayıtlı bulunmayan ve özel mülkiyete tabi olmayan arazi ve arsaların, hazine arazileri vs üzerine inşa edilen binalar Zorunlu Deprem Sigortası’nın kapsamı dışında kalmaktadır.

Daha detaylı bilgiyi www.dask.gov.tr adresinde bulabilirsiniz.

DASK Sigorta Primi ve Sigorta Bedeli Hesaplama

Poliçe Sorgulama

Özel Sağlık Sigortası
Kaza Tespit Tutanağı
× WhatsApp Destek